Có 1 kết quả:

xū yǔ wēi yí ㄒㄩ ㄩˇ ㄨㄟ ㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to feign civility (idiom)