Có 1 kết quả:

xū xū shí shí ㄒㄩ ㄒㄩ ㄕˊ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hard to tell if it's real or sham