Có 1 kết quả:

xū huǎng

1/1

xū huǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

false