Có 1 kết quả:

xū piāo piāo ㄒㄩ ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) light and airy
(2) floating