Có 1 kết quả:

háo kū

1/1

háo kū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bawl
(2) to wail
(3) to cry