Có 1 kết quả:

hào wài

1/1

hào wài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (newspaper) extra
(2) special number (of a periodical)

Một số bài thơ có sử dụng