Có 1 kết quả:

hào qí

1/1

hào qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

signaling flag