Có 1 kết quả:

hào pào

1/1

hào pào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

signaling cannon fire