Có 1 kết quả:

hào tǒng

1/1

hào tǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bugle