Có 1 kết quả:

hào jiǎo

1/1

hào jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bugle horn