Có 1 kết quả:

hào yīn

1/1

hào yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bugle call