Có 1 kết quả:

chóng zi

1/1

chóng zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) insect
(2) bug
(3) worm
(4) CL:條|条[tiao2],隻|只[zhi1]