Có 1 kết quả:

chóng zi yá

1/1

chóng zi yá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 蟲牙|虫牙[chong2 ya2]