Có 1 kết quả:

chóng hài

1/1

chóng hài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) insect pest
(2) damage from insects