Có 1 kết quả:

chóng dòng

1/1

chóng dòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

worm-hole (in cosmology and science fiction)