Có 1 kết quả:

chóng yá

1/1

chóng yá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) caries
(2) rotten tooth (colloquial)
(3) see also 齲齒|龋齿[qu3 chi3]