Có 1 kết quả:

chóng cǎo

1/1

chóng cǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 冬蟲夏草|冬虫夏草[dong1 chong2 xia4 cao3]

Một số bài thơ có sử dụng