Có 1 kết quả:

dīng xíng

1/1

dīng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

less common word for dragonfly 蜻蜓