Có 1 kết quả:

shī zi

1/1

shī zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

louse (Pediculus humanus)