Có 1 kết quả:

hóng zūn

1/1

hóng zūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)