Có 1 kết quả:

xiā zǐ

1/1

xiā zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shrimp roe
(2) shrimp eggs
(3) shrimp