Có 1 kết quả:

xiā pá zi

1/1

xiā pá zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mantis shrimp