Có 1 kết quả:

xiā hǔ yú

1/1

xiā hǔ yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

goby (flat fish, Gobiidae)