Có 1 kết quả:

cán dòu

1/1

cán dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) broad bean (Vicia faba)
(2) fava bean