Có 2 kết quả:

wányuán
Âm Pinyin: wán, yuán
Unicode: U+8696
Tổng nét: 10
Bộ: chóng 虫 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丶一一ノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

wán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rắn hổ mang

yuán

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một giống như thằn lằn.
2. (Danh) Một loại cây (theo sách cổ).
3. Một âm là “ngoan”. (Danh) Một loại rắn độc (theo sách cổ). ◎Như: “ngoan cao” 蚖膏, “ngoan chi” 蚖脂 sáp hay mỡ rắn ngoan (dùng để thắp đèn).
4. § Cũng viết là 螈.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Rắn hổ mang.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Một loại cây;
② Như 螈.

Từ điển Trung-Anh

(1) Protura (soil dwelling primitive hexapod)
(2) variant of 螈, salamander
(3) newt
(4) triton

Từ ghép