Có 1 kết quả:

hān zi

1/1

hān zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

blood clam