Có 1 kết quả:

diāo liáo

1/1

diāo liáo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một loài ve sầu có thân dài chừng một tấc, màu lục, có vằn đen, xuất hiện trong tháng 7-8