Có 1 kết quả:

shé pí

1/1

shé pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

snake skin