Có 1 kết quả:

shé pí guǒ

1/1

shé pí guǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

salak (Salacca zalacca) (fruit)