Có 1 kết quả:

shé lǜ hùn zá

1/1

Từ điển Trung-Anh

ophiolite melange (geology)