Có 1 kết quả:

dàn bāo

1/1

dàn bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

omelet