Có 1 kết quả:

dàn bāo fàn

1/1

dàn bāo fàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rice omelet