Có 1 kết quả:

dàn juǎn

1/1

dàn juǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

egg roll