Có 1 kết quả:

dàn huā tāng

1/1

dàn huā tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clear soup containing beaten egg and green leafy vegetable
(2) eggdrop soup