Có 1 kết quả:

dàn huáng

1/1

dàn huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

egg yolk