Có 1 kết quả:

qū qur

1/1

qū qur

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) cricket (insect)