Có 1 kết quả:

zhé chóng

1/1

zhé chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dormant insect