Có 1 kết quả:

náo chóng ㄋㄠˊ ㄔㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) parasitic worm
(2) human pinworm (Enterobius vermicularis)