Có 1 kết quả:

náo chóng

1/1

náo chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parasitic worm
(2) human pinworm (Enterobius vermicularis)