Có 1 kết quả:

Shǔ shān qū

1/1

Shǔ shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shushan district of Hefei city 合肥市[He2 fei2 shi4], Anhui