Có 1 kết quả:

fēng huáng jiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

royal jelly