Có 1 kết quả:

fēng jiāo

1/1

fēng jiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

propolis