Có 1 kết quả:

wō xuán

1/1

wō xuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spiral