Có 1 kết quả:

mì náng

1/1

mì náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

honey sac (bee anatomy)