Có 1 kết quả:

xī xíng gāng

1/1

xī xíng gāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sauropsida, class within Chordata containing reptiles