Có 1 kết quả:

xī yì

1/1

xī yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 蜥蜴[xi1 yi4]
(2) lizard