Có 1 kết quả:

qīng tíng diǎn shuǐ ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the dragonfly touches the water lightly
(2) superficial contact (idiom)