Có 1 kết quả:

yíng zi

1/1

yíng zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

housefly