Có 1 kết quả:

tíng
Âm Pinyin: tíng
Tổng nét: 15
Bộ: chóng 虫 (+9 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丶丶一丨フ一丶フ一丨
Thương Hiệt: LIYRN (中戈卜口弓)
Unicode: U+874F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (insect)
(2) Leptogaster basiralis