Có 1 kết quả:

biān yú

1/1

biān yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bream