Có 1 kết quả:

xiā pí

1/1

xiā pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

small dried shrimp